Skip navigation
9

Iceross® Post-Op

Iceross® Post-Op


HC000768

Iceross Post-Op-liner wordt gebruikt voor compressie-therapie. Met een Iceross Post-Op-liner worden de beste resultaten behaald indien onmiddellijk na de amputatie rond het restledemaat een rigide dressing (ORD) is aangebracht die vijf tot zeven dagen wordt gebruikt.

Gebleken is dat snelle behandeling met de Iceross Post-Op-liner een snellere mobilisatie mogelijk kan maken en dat de liner het maturatieproces van het restledemaat versnelt. Hierdoor kan de geamputeerde in een vroeger stadium een prothese aangemeten krijgen en is hij of zij minder afhankelijk van de medische zorg.

Compressietherapie met de Iceross liner geeft het restledemaat de optimale vorm voor het aanmeten van een prothesekoker, waardoor het risico op complicaties door de prothese verminderd wordt.

De belangrijkste doelen van de Iceross Post-Op zijn: • Oedeem verminderen • Het restledemaat vormen • Bijdragen aan pijnverlichting • Het revalidatieproces versnellen

Iceross karakteristieken

Characteristics

Stabiliserende matrix

Meer Post-Op Solutions

Iceross Post-Op Specificaties

Iceross® Post-Op PRODUCTS_PRODUCT_INFORMATION
Amputatieniveau :

Transtibiaal

Maten : 18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,42,45
Profiel : 2mm
Matrix : 10cm
Iceross karakteristieken :

Stabiliserende matrix

Iceross karakteristieken

Stabiliserende matrix

	Stabiliserende matrix	De geïntegreerde matrix biedt ruimte voor radiale rek en beperkt verticale rek voor verhoogde stabiliteit en huidcomfort. Transfermorale en Iceross Upper X liners hebben een matrix over de volle lengte geïntegreerd in de stoffen overtrek.