Skip navigation
9

Van amputatie tot revalidatie – Voor de amputatie

Voorafgaand aan de amputatie is het van groot belang dat de revalidatiearts zorgvuldig overlegt met het revalidatieteam, de chirurg en natuurlijk met u. Dat kan plaatsvinden als de amputatie gepland is en er tijd genomen kan worden om de gang van zaken te bespreken. Zaken die besproken kunnen worden zijn uw fysieke en psychische toestand, de kwaliteit van uw lichaam en uw sociale situatie. Echter, soms is uitgebreid overleg niet mogelijk omdat het een ongeplande amputatie is (denk hierbij aan een amputatie na een ongeluk).

Voorbereiding op de amputatie|Össur

Goed overleg voorafgaand aan de amputatie komt ten goede aan de periode na de amputatie. Op deze manier weet u beter wat u kunt en mag verwachten. Doordat u en eventueel ook uw familieleden weten wat de operatie inhoudt, zult u zien dat u zich comfortabeler en wellicht minder angstig voelt. Ook zal dit helpen bij de revalidatie. Een amputatie ondergaan en daarna een ledemaat missen is niet niks, maar door vragen te stellen, uw zorgen te uiten en de operatie te bespreken zult u zien dat u leert hoe u het beste met de situatie om kunt gaan. Het kan u ook helpen te spreken met mensen die al een amputatie hebben ondergaan. Door hun verhalen te horen of te lezen, krijgt u meer inzicht in het gehele proces en waarschijnlijk hebben ze ook nog goede tips voor u!

Oorzaken van een beenamputatie

Oorzaken van een beenamputatie De oorzaken van een beenamputatie zijn divers. Het kan zijn dat er sprake is van vaatlijden (problemen met uw bloedvaten, mogelijk door diabetes). Hiervan is sprake in meer dan 90% van de gevallen! Daarnaast kunnen kanker of een vergiftiging aanleiding zijn voor een amputatie. Ook kan u een amputatie moeten ondergaan omdat u een ongeluk heeft gehad waarbij uw been niet meer te redden is, of mist u een voet of been omdat het een aangeboren afwijking is. Wat de oorzaak ook is, vaak is er zodanig veel schade aan uw been ontstaan, dat deze geamputeerd moet worden, zodat er geen verdere schade ontwikkeld kan worden aan de rest van uw lichaam. Maak kennis met enkele beenprothesedragers op hun persoonlijke pagina.

Oorzaken van een armamputatie

Oorzaken van een armamputatie Een armamputatie vindt het vaakst plaats als gevolg van een ernstig ongeluk. Toch kan ook kanker een oorzaak zijn voor een armamputatie. Soms is er geen sprake van een amputatie, maar is het een aangeboren afwijking. Bert heeft een armamputatie moeten ondergaan door een ongeluk. Je leest zijn verhaal op zijn persoonlijke pagina.