Skip navigation
9

CPM

De letters ‘CPM’ staan voor Continuous Passive Motion. CPM is een behandelmethode waarbij spieren, pezen en gewrichten na een trauma of operatie continu passief worden bewogen door middel van een gemotoriseerd apparaat, met als doel beperkingen in de ROM te voorkomen.

Download CPM catalogus

 

Het doel van CPM is om de mobiliteit van een gewricht te behouden, verklevingen en contracturen te voorkomen en de voeding van het gewrichtskraakbeen te onderhouden. CPM behandeling heeft in de loop der jaren zijn nut bewezen en wordt thans op grote schaal bij zeer veel indicaties (post-operatief) ingezet.

Er zijn in de loop van de jaren ook diverse studies gedaan naar de effecten van behandeling met CPM. Hier is een aantal belangrijke positieve effecten uit voort gekomen, namelijk:

  • Voorkoming van intra-articulaire verklevingen en extra-articulaire contractuurvormingen;
  • Betere therapietrouw bij passieve en actieve therapieën;
  • Voorkoming van stijve gewrichten en behoud van ROM;
  • Voorkoming van negatieve effecten van immobilisatie voor gewrichtskraakbeen.

CPM wordt bij voorkeur direct post-operatief ingezet en tot (minimaal) 6 weken ononderbroken gebruikt, volgens artsenvoorschrift. Dit is belangrijk omdat CPM het meeste effect heeft op behoud van ROM wanneer een patiënt naast de gebruikelijke fysiotherapie, gedurende meerdere uren per etmaal (continu) over een periode van een aantal weken wordt behandeld met een CPM apparaat. Op deze manier worden telkens op gecontroleerde manier de uiterste grenzen van de ROM in het gewricht aangesproken.

 

Aanvraagformulier